• Customer Care
  • 02 274 8867-9
เรามีความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา หากคุณคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถช่วยให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้าในฐานะบริษัทชั้นนำด้านอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และ สุขภาพได้ในอนาคต เราก็กำลังรอคุณมาร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Technical Service จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 25-30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช , ปวส , ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์
- ประสบการณ์ 0-3 ปี
- สามารถ ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษ ได้พอสมควร
- มีทักษะในการใช้ โปรแกรมพื้นฐาน Ms.Office ได้
- สามารถเดินทาง และทำงานต่างจังหวัดได้, มีใบขับขี่รถยนต์
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น ความขยัน และมีความรับผิดชอบในการทำงาน

สมัครงาน

Sales Executive (UP Country) จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ ดังนี้
- เพศ หญิง/ชาย อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคนิคการแพทย์
- มีประสบการณ์ในการขายและดูแลสินค้าในห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล อย่างน้อย 2 ปี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น ชอบงานให้บริการ และประสานงาน
- มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบอนุญาตขับขี่ และสามารถทำงานต่างจังหวัดได้
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านจุลชีววิทยาและพยาธิวิทยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- บรรลุเป้าหมายการขาย และส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
- สร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและผู้นำทางความคิดในสายผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
- ให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์และการใช้งานให้ลูกค้า

สมัครงาน


ติดต่อสมัครงาน

วรพันธ์ พวงประทุม หรือ วณิชญาภา สุยะสืบ (Human Resource)
โทร 02-2748331 - 3 ต่อ 1104
อีเมล์ : voraphan-ad@gibthai.com หรือ wanichayapha-ad@3nholding.com
บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด
44/6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320