บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด บริจาคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลราชประชาสมาสัย

ผู้บริหารบริษัท บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด บริจาคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลราชประชาสมาสัย มูลค่ารวม 262,000 บาทเพื่อสู้ภัย COVID-19 โดยมีนายนิยม ไกรปุย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียนติ โรงพยาบาลราชประชาสมาสัย

#สู้ภัยโควิด19

#จากใจเออีซีเฮลธ์แคร์

#3Nร่วมสร้างความปลอดภัยสู้ภัยโควิด19