บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด บริจาคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

คณะผู้บริหารบริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด บริจาคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มูลค่ารวม 360,000 บาทเพื่อสู้ภัย COVID-19 โดยมีพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

#สู้ภัยโควิด19

#จากใจเออีซีเฮลธ์แคร์

#3Nร่วมสร้างความปลอดภัยสู้ภัยโควิด19