คุณนิเวศน์ ประยูรเธียร ประธานกรรมการ บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด บริจาครถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ

คุณนิเวศน์ ประยูรเธียร ประธานกรรมการ บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด พร้อมทีมผู้บริหาร บริจาครถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ
จำนวน 1 คัน มูลค่า 1,648,827.20 บาท แก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมรับมอบ  
สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉินคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณประโยชน์เพื่อการกู้ชีพ อพยพผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ​